Στην Dolphin Capital θυγατρική της Ικτίνος

Published on: "euro2day.gr"

Πλειοψηφική συμμετοχή στην Ικτίνος Τεχνική Τουριστική (θυγατρική κατά 78% της Ικτίνος), αποκτά η Dolphin Capital Investors (εισηγμένη στην αγορά ΑΙΜ του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου), ύστερα από το μνημόνιο συνεννοήσεως που υπέγραψαν στις 13/9 οι Ικτίνος και Dolphin Capital Investors.

Επιπλέον, το εν λόγω μνημόνιο προβλέπει την από κοινού ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τουριστικής και οικιστικής ιδιόκτητης έκτασης, 2.000 στρεμμάτων περίπου της Ικτίνος Τεχνική & Τουριστική, στον όρμο Φανερωμένης, του Δήμου Σητείας στην Κρήτη.

Η Dolphin Capital Partners, που επενδύει στην ανάπτυξη συγκροτημάτων κατοικιών στην Ν.Α. Ευρώπη ελέγχεται από τον κ. Μίλτο Καμπουρίδη- έναν από τους ιδρυτές της εταιρίας private equity του George Soros, είναι εισηγμένη στη βρετανική αγορά Aim, και επενδύει μεταξύ άλλων στην κτηματαγορά της ευρύτερης μεσογειακής περιφέρειας.

Δυο πρόσφατες επενδύσεις τον Ιούλιο απαίτησαν 91 εκατ. ευρώ από αυτά που η εταιρία είχε συγκεντρώσει με την είσοδό της στο χρηματιστήριο, ενώ η διοίκησή της δεν απέκλεισε το γεγονός νέες επενδύσεις που βρίσκονται στο στάδιο των προχωρημένων διαπραγματεύσεων να απαιτήσουν ακόμη 200 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό της καλής πορείας της εταιρίας όπως επισημαίνει και ο Πρόεδρός της, κ. A. Παπαγεωργίου, είναι η άνοδος της μετοχής κατά 32% από τις 30 Ιουνίου.

Όπως επισημαίνεται, το Μνημόνιο Συνεννοήσεως τελεί υπό την έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο εταιριών, της διεξαγωγής των αναγκαίων ελέγχων (οικονομικού και νομικού) της οριστικοποίησης του τμήματος και της επιτυχούς οριστικοποίησης των σχετικών διαπραγματεύσεων για την υπογραφή οριστικών συμβάσεων.

Η εταιρία Ικτίνος Ελλάς θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες της ως άνω σκοπούμενης συνεργασίας με την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων, η εφαρμογή και εκτέλεση των οποίων θα τελεί, υπό την αίρεση της λήψεως των κατά το Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών για την οικοδόμηση της περιοχής.

Source: "euro2day.gr"