Σαφές πλαίσιο για την τουριστική και παραθεριστική κατοικία

Published on: "Tourism & Property"

Ο κ. Μίλτος Καμπουρίδης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Dolphin Capital Investors, η οποία ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με τις παραθεριστικές κατοικίες, κάνει δηλώσεις αναφορικά με τις προσδοκίες του από το ΠΑΣΟΚ για το επικείμενο νέο Χωροταξικό του Τουρισμού.

Τ&P: Τι προσδοκίες έχετε από τη νέα κυβέρνηση σχετικά με το επικείμενο, νέο χωροταξικό για τον τουρισμό;

Μ.Κ.: Όπως είχα σχολιάσει και παλαιότερα, πιστεύω ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό αποτελεί ένα θετικό, αρχικά, βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου, υπό την έννοια ότι με αυτό τίθενται για πρώτη φορά κριτήρια για τη χωρική οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας στον ελληνικό χώρο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο χωροθέτησης των τουριστικών υποδομών και εξασφαλίζεται η δυνατότητα ανάπτυξης σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών θερέτρων. Όσον αφορά, όμως στην οργανωμένη τουριστική κατοικία, ένα σύγχρονο και διεθνώς αναγνωρισμένο τουριστικό προϊόν που ακόμη λείπει από την ελληνική αγορά, οι σχετικές διατάξεις του ειδικού χωροταξικού δεν μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικές με τη σημερινή τους μορφή. Η απόφαση της νέας κυβέρνησης να αποσύρει το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα, εφόσον, στο νέο σχέδιο συμπεριληφθούν επαρκείς διατάξεις για την ανάπτυξη τουριστικής κατοικίας, το νέο πλαίσιο συγκεντρώνει ευρεία συναίνεση τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εμπλεκομένων επιχειρήσεων, επενδυτών και φορέων και δε θα χαθεί πολύτιμος χρόνος μέχρι τη θέσπισή του.

T&P: Προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ είχε διατυπώσει την πρόθεσή του για διαχωρισμό των τουριστικών επενδύσεων από τις παραθεριστικές κατοικίες. Αν υποθέσουμε ότι θα ισχύει τελικά, ποια είναι η άποψή σας, γι αυτό το θέμα;

Μ.Κ.: Το χωροταξικό του τουρισμού, στη σημερινή του μορφή, αναφέρεται στην τουριστική κατοικία όπως αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σύνθετης τουριστικής μονάδας, όπου την ευθύνη συντήρησης και διαχείρισης της κατοικίας διατηρεί το ξενοδοχείο στο οποίο η εν λόγω κατοικία παραμένει οργανικά ενταγμένη ανεξάρτητα από το αν έχει πουληθεί ή όχι, και όχι σε απλές παραθεριστικές ή εξοχικές κατοικίες. Συμφωνούμε, λοιπόν, με τις προεκλογικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ ότι εκτός από την τουριστική κατοικία πρέπει να υπάρξει και κάποιο νομοθετικό πλαίσιο για την παραθεριστική κατοικία που να μην είναι συνδεδεμένη κατ’ ανάγκη με την ανάπτυξη ξενοδοχειακών υποδομών. Αν δεν θεσμοθετηθεί τώρα ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη και πώληση παραθεριστικής κατοικίας με οργανωμένο τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος κρατικός έλεγχος, θα παραμείνουμε στη σημερινή πραγματικότητα της άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης, με πολεοδομικές παραβάσεις και παράνομες κατατμήσεις γης, χωρίς κανένα σεβασμό στο περιβάλλον η οποία αν και θεωρητικά αποδοκιμάζεται από το κράτος αποτελεί, δυστυχώς, τον κανόνα στην Ελλάδα.

Source: "Tourism & Property"